Singapore bổ sung quy định về tiền điện tử, nâng cao về bảo vệ nhà đầu tư

0
13 views

Cơ quan tiền tệ Singapore đang mở rộng phạm vi dịch vụ thanh toán được quản lý bằng cách đưa ra các sửa đổi đối với Đạo luật dịch vụ thanh toán và luật bổ sung. Các quy định có vẻ sẽ nghiêm ngặt hơn đối với các công ty tham gia vào dịch vụ tiền điện tử hoặc dịch vụ thanh toán kỹ thuật số (DPT).

Theo tuyên bố, các sửa đổi dự kiến ​​sẽ có hiệu lực từ ngày 4 tháng 4 theo từng giai đoạn. Cụ thể, MAS lưu ý rằng các quy định mới sẽ bao gồm các dịch vụ giám sát đối với DPT, tạo điều kiện thuận lợi cho việc truyền DPT và tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển tiền xuyên biên giới giữa các quốc gia.

MAS cho biết thêm: “Các sửa đổi sẽ trao quyền cho họ áp đặt các yêu cầu liên quan đến chống rửa tiền và chống tài trợ cho khủng bố, bảo vệ người dùng và ổn định tài chính đối với các nhà cung cấp dịch vụ DPT”.

Bên cạnh đó , MAS cũng đã nêu rõ các điều khoản về các biện pháp bảo vệ người tiêu dùng mà các nhà cung cấp dịch vụ DPT phải thực hiện theo Đạo luật dịch vụ thanh toán. Các biện pháp này bao gồm tách biệt tài sản của khách hàng, duy trì sổ sách và hồ sơ thích hợp, đồng thời đảm bảo tính toàn vẹn và an toàn cho tài sản của khách hàng.

Theo Angela Ang, cựu nhà quản lý MAS và cố vấn chính sách cấp cao tại công ty blockchain TRM Labs: “Việc mở rộng này đã được thực hiện từ năm 2021 và mang lại nhiều sự rõ ràng về quy định được mong đợi đối với những người lưu ký tiền điện tử ở Singapore”.

GócTiềnẢo

Tham gia thảo luận cùng GTA team và săn kèo Spot, FastFood, Meme cập nhật tin tức thị trường nhanh nhất tại: