Phân Tích Kỹ Thuật

Chuyên mục hướng dẫn phân tích kỹ thuật trong trade coin, giới thiệu nến, các mô hình phổ biến trong trade coin để phần nào giúp anh em có thêm kiến thức để có thể tăng lên sự nhạy bén trong thị trường, giúp quản lý vốn tốt hơn và giảm rủi ro trong thị trường tiền điện tử