Các đợt unlock token đáng chú ý (22-30/06/2024)

0
30 views

Theo TokenUnlocks, tuần cuối cùng của tháng 6 chứng kiến đợt unlock token của hơn 10 dự án với tổng trị giá hơn 100 triệu USD. Nhiều cái tên nổi bật sẽ góp mặt như SpaceID, AltLayer, OP.

Chi tiết các đợt unlock

Space ID (ID)

  • Số lượng mở khóa: 35,95 triệu USD
  • Phần trăm tổng cung: 18,23%
  • Ngày mở khóa: 22/6
Giá token ID trong 7 ngày qua. Nguồn: Coinmarketcap

AltLayer (ALT)

  • Số lượng mở khóa: 20,73 triệu USD
  • Phần trăm tổng cung: 6,92%
  • Ngày mở khóa: 25/6
Giá token ALT trong 7 ngày qua. Nguồn: Coinmarketcap

Optimism (OP)

  • Số lượng mở khóa: 58,92 triệu USD
  • Phần trăm tổng cung: 2,88%
  • Ngày mở khóa: 30/6
Giá token OP trong 7 ngày qua. Nguồn: Coinmarketcap

Thông tin về lịch unlock các token khác