Binance sẽ chịu sự giám sát của FRA trong 3 năm tới

0
24 views

Theo một số nguồn tin , Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã chỉ định công ty tư vấn quốc tế Forensic Risk Alliance (FRA) giám sát sàn giao dịch tiền điện tử Binance trong ba năm tới nhằm đảm bảo Binance phải tuân thủ đầy đủ các quy định.

Việc chỉ định một công ty bên thứ ba để giám sát việc tuân thủ của Binance trong ba năm tới là yêu cầu chính trong thỏa thuận nhận tội của Binance vào tháng 11 năm 2023, nơi công ty này đã nhận tội rửa tiền và các cáo buộc khác, cùng khoản tiền phạt 4,3 tỷ USD.

Theo thông báo FRA sẽ có quyền truy cập vào hồ sơ nội bộ, cơ sở và nhân viên để cung cấp cho DOJ thông tin cập nhật về hoạt động của công ty.

GócTiềnẢo

Tham gia thảo luận cùng GTA team và săn kèo Spot, FastFood, Meme cập nhật tin tức thị trường nhanh nhất tại: