Pyth Network công bố chương trình tài trợ phát triển hệ sinh thái

0
123 views

Pyth Data Association, tổ chức hỗ trợ phát triển dự án Pyth Network, công bố chương trình tài trợ cho các dự án với giá trị lên đến 50 triệu PYTH.

Chương trình nhằm mục đích khuyến khích các thành viên cộng đồng chia sẻ ý tưởng và hiểu biết về Pyth Network với cộng đồng Web3 và đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng thông qua các sáng kiến giáo dục và nghiên cứu.

Chương trình tài trợ sẽ có 3 hạng mục, tập trung vào một mục tiêu khác nhau để phát triển và mở rộng  Pyth.

Chương trình sẽ giám sát việc phân phối token PYTH cho dự án đăng ký. Phần token này đến quỹ Phát triển hệ sinh thái.

Pyth Network đang tạo điều kiện cho một thế hệ tài chính phi tập trung mới. Bằng cách mở quyền truy cập vào dữ liệu giá có độ trễ thấp, tần suất cao và độ chính xác cao cho các nhà phát triển ở khắp mọi nơi, Pyth lần đầu tiên tạo ra các ứng dụng on-chain có thông lượng cao. Hiện tại, Pyth Network đang hỗ trợ 350 ứng dụng trên hơn 55 blockchain, với khối lượng giao dịch đạt hơn 400 tỷ USD.

Pyth Network được vận hành bởi Pyth DAO, tuân theo mô hình quản trị phi tập trung để cho phép các bên liên quan và những người đóng góp cùng nhau định hình mạng lưới phục vụ DeFi. 

Vì những lý do này, Pyth Data Association đang triển khai Chương trình tài trợ hệ sinh thái Pyth. Chương trình cung cấp ba loại tài trợ: Tài trợ cộng đồng, Tài trợ nghiên cứu và Tài trợ cho nhà phát triển. Mục đích của các khoản tài trợ này là trao quyền cho cộng đồng Web3 tạo ra nội dung giáo dục về Pyth và thúc đẩy một cộng đồng phát triển thân thiện; tiến hành nghiên cứu để cải thiện và tíc hợp oracle của Pyth; đồng thời xây dựng các công dụng và công cụ mới cho giao thức Pyth.

GócTiềnẢo

Tham gia thảo luận cùng GTA team và săn kèo Spot, FastFood, Meme cập nhật tin tức thị trường nhanh nhất tại: