Hướng dẫn tham gia mua IEO Izumi Finance trên Bybit Launchpad

0
62 views
Hướng dẫn tham gia mua IEO Izumi Finance trên Bybit Launchpad

Izumi Finance là gì?

Izumi Finance là nền tảng cung cấp tính thanh khoản có thể lập trình được dưới dạng dịch vụ đa chuỗi trên Uniswap V3. Nó đề xuất nền tảng khai thác thanh khoản LiquidBox để cung cấp phần thưởng token Uniswap V3 LP không đồng nhất ở các phạm vi giá khác nhau, điều này có thể cải thiện hiệu quả của việc phân phối phần thưởng khuyến khích cho các nhà cung cấp thanh khoản và nâng cao thu nhập của họ trong Uniswap V3. Ngoài ra, izumi sẽ mở rộng dịch vụ thanh khoản cho nhiều chuỗi với DEX và cầu nối tích hợp trong tương lai.

Đăng tài khoản Bybit để tham gia Launchpad tại đây: https://www.bybit.com/en-US/depositblastoff/?ref=27337

Thông tin chi tiết về token

  • Tên dự án: Izumi Finance
  • Token: IZI
  • Tổng nguồn cung: 2.000.000.000 IZI
  • Tổng phân bổ: 10.000.000 IZI (0.5% tổng nguồn cung)
  • Giới hạn mỗi người: 10.000 IZI
  • Giá một token: $0,04
  • Token cam kết: BitDAO (BIT)

Các bước thực hiện

Chuẩn bị

Thời gian: từ 07:00 sáng ngày 15/12/2021 đến 06:59 ngày 20/12/2021 (giờ Việt Nam)

Trong khoảng thời gian 5 ngày này, số BIT trung bình hàng ngày trong Tài Khoản Giao Ngay, Tài Khoản ByFi và Tài Khoản Phái Sinh của bạn sẽ được ghi lại thông qua ảnh chụp nhanh hàng giờ, và sẽ được cập nhật lúc 10 giờ sáng hàng ngày (giờ VN).

Số BIT trung bình hàng ngày trong 5 ngày trong Tài Khoản Giao Ngay, Tài Khoản ByFi và Tài Khoản Phái Sinh của bạn sẽ xác định số BIT tối đa bạn có thể cam kết vào dự án Izumi Finance (IZI), vì vậy hãy nạp BIT vào ngay bây giờ!

Đăng ký

Thời gian: Từ 10:30 đến 17:59 ngày 20/12/2021 (giờ Việt Nam)

Bạn phải nhấp vào nút “Cam Kết Ngay” để cam kết một lượng BIT nhất định cho dự án mới trong thời gian đăng ký này.

Xin lưu ý rằng số BIT bạn đã cam kết sẽ bị khóa và không thể dùng để chuyển, rút hoặc giao dịch cho đến sau khi nhận IZI.

Phân bổ token

Thời gian: 18:00 giờ đến 18:59 ngày 20/12/2021 (giờ Việt Nam)

Số IZI cuối cùng bạn được nhận = (số BIT bạn đã cam kết/ tổng số BIT được cam kết bởi tất cả những người tham gia) * tổng số lượng IZI được phân bổ cho dự án.

Dựa trên kết quả phân bổ IZI cuối cùng của bạn, số BIT tương ứng sẽ được khấu trừ từ số BIT đã cam kết của bạn, trong khi số IZI bạn nhận được và số BIT còn lại sẽ được ghi có vào Tài Khoản Giao Ngay của bạn.

Lưu ý rằng số lượng IZI tối đa bạn có thể nhận được giới hạn ở mức 10,000 IZI và số vượt quá giới hạn sẽ được phân bổ cho những người tham gia chưa đạt đến giới hạn này.

Giao dịch

Cặp giao dịch IZI/USDT, sẽ sẵn sàng để giao dịch vào lúc 19:00 giờ ngày 20/12/2021 (giờ Việt Nam), nếu các điều kiện thanh khoản được đáp ứng.

Điều khoản và Điều kiện

1. Để tham gia, bạn phải hoàn thành Xác minh KYC Cấp 1 hoặc Xác thực Doanh nghiệp. Người dùng đến từ những quốc gia bị hạn chế sẽ không được tham gia sự kiện. Vui lòng đăng nhập vào tài khoản Bybit của bạn và nhấp vào đây để hoàn tất Xác minh KYC.

2. Số BIT trong Tài Khoản Giao Ngay, Tài Khoản ByFi và Tài Khoản Phái Sinh của bạn sẽ được tính trong khoảng thời gian chụp nhanh. Xin lưu ý rằng chỉ số BIT của bạn và số BIT đã stake trong Launchpool mới được tự động tính trong ảnh chụp nhanh Tài khoản ByFi của bạn. Số BIT được stake trong các sản phẩm khác ở Trung Tâm ByFi (ví dụ: Dual Asset Mining) sẽ không được tính.

3. Trong thời gian đăng ký, nếu bạn đã stake BIT trong Launchpool, trước tiên hãy unstake và chuyển nó sang Tài Khoản Giao Ngay theo cách thủ công. Nếu bạn giữ BIT trong Tài khoản ByFi, vui lòng chuyển BIT sang Tài Khoản Giao Ngay theo cách thủ công.

4. Số BIT tối thiểu bạn có thể cam kết là 50.

5. Số BIT trung bình hàng ngày trong Tài Khoản Giao Ngay, Tài Khoản ByFi và Tài Khoản Phái Sinh của bạn từ 00:00AM ngày 15/12/2021 đến 11:59PM ngày 19/12/2021 phải bằng hoặc lớn hơn 50 và sẽ được làm tròn đến số nguyên gần nhất.

6. Các tài khoản phụ không đủ điều kiện tham giao sự kiện này. Số BIT trong tài khoản phụ sẽ được tính vào tài khoản chính.

7. Bybit có quyền giải thích cuối cùng về sự kiện này. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi.

Góc tiền ảo

Tham gia thảo luận cùng GTA team tại:

Website Facebook | Twitter | Trading | Research | Youtube