Binance đột ngột dừng giao dịch spot

0
923 views

Sàn giao dịch tiền mã hóa Binance thông báo dừng giao dịch spot trên nền tảng.

Theo thông báo từ Binance, tất cả các cặp giao dịch spot trên nền tảng đều không khả dụng.

“Chúng tôi phát hiện một lỗi ảnh hưởng đến tính năng giao dịch spot. Tất cả cặp giao dịch spot sẽ tạm thời được đình chỉ trong thời gian chúng tôi tìm ra lỗi”, theo thông báo từ Binance. 

Theo đó, khi người dùng tiến hành đặt lệnh trên nền tảng, giao diện Binance sẽ thông báo máy chủ đang bận.

GócTiềnẢo

Tham gia thảo luận cùng GTA team và săn kèo Gem, IDO, cập nhật tin tức thị trường nhanh nhất tại:
Channel News: https://t.me/goctienao
Channel Trading: https://t.me/gta_trading_channel