Sàn giao dịch quốc tế

Hiện nay có quá nhiều các website exchange cryptocurrency, các loại tiền điện tử như: mua bán bitcoin, mua bán ethereum, mua bán ripple,….cả Việt Nam và Quốc tế.Điều đó gây ra một vài rắc rối trong việc tìm hiểu xem nên giao dịch ở đâu thì uy tín nhất, an toàn nhất và bảo mật nhất.

BTCNEWS.VN sẽ thống kê theo thứ tự các website uy tín từ trên xuống cho mọi người dễ dàng đánh giá trước khi tham gia exchange.

Sàn quốc tế: là một sàn giao dịch chuyển đổi từ coins – coins và bạn không thể hay rất khó để rút hay nạp VNĐ.