Phân tích giá Bitcoin BTC / USD: sụt giảm thị trường kéo theo đổ vỡ sau đó

0
350

Giá Bitcoin có một cái nhìn ngắn hạn giảm , với cặp BTC / USD giao dịch dưới mức trung bình động chu kỳ 200 của nó trên khung thời gian 4h

  • Khung thời gian bốn giờ cho thấy giảm giá gần như vô hiệu hóa mô hình đầu và vai đảo ngược
  • Khung thời gian hàng ngày cho thấy cặp BTC / USD có thể thấy được xu hướng bán đáng kể nếu mức 9.650 USD bị phá vỡ

Phân tích giá ngắn hạn Bitcoin / USD 

Giá Bitcoin có triển vọng giao dịch ngắn hạn giảm, với cặp BTC / USD trượt xuống dưới mức trung bình động chu kỳ 200 trong khung thời gian bốn giờ lần đầu tiên kể từ đầu tháng 6 năm 2019.

Khung thời gian bốn giờ đang cho thấy thị trường giảm BTC / USD gần như vô hiệu hóa mô hình đầu và vai đảo ngược tăng giá, sau kháng cự kỹ thuật mạnh mẽ từ mức 12.000 đô la.

Hỗ trợ kỹ thuật ngắn hạn chính hiện đang nằm ở mức $ 10.000 và $ 9.650.

Các chỉ báo kỹ thuật trên khung thời gian bốn giờ đang giảm và tiếp tục phát ra tín hiệu bán mạnh.

https://cryptobriefing.com/wp-content/uploads/2019/07/BTCUSD-H4Chart-15-07.pngBiểu đồ BTC / USD H4 theo TradingView

  • Quan sát mẫu

Nhà đầu tư nên lưu ý rằng cặp BTC / USD có thể giảm xuống mức hỗ trợ $ 7.000 nếu mẫu đầu và vai đảo ngược tăng giá trị bị vô hiệu.

  • Chỉ số sức mạnh tương đối

Chỉ báo sức mạnh tương đối trên khung thời gian bốn giờ là giảm, mặc dù hiện tại nó đã đạt đến vùng vượt bán.

  • Chỉ báo MACD 

Chỉ báo MACD trên khung thời gian bốn giờ đang giảm và tiếp tục tạo ra tín hiệu bán mạnh.

Phân tích giá trung hạn Bitcoin / USD 

Bitcoin có triển vọng giao dịch trung hạn trung tính, với cặp BTC / USD đang trải qua một sự thay đổi kỹ thuật trên khung thời gian hàng ngày.

Khung thời gian hàng ngày đang cho thấy người bán đang bắt đầu lấy lại quyền kiểm soát hành động giá, với cặp BTC / USD không thể tạo đỉnh cao quan trọng hơn. Khung thời gian được đề cập cũng nhấn mạnh rằng việc vi phạm liên tục mức thấp giao dịch hàng tháng hiện tại có khả năng sẽ kích hoạt việc bán mạnh hơn nữa.

Hỗ trợ kỹ thuật chính sắp tới dưới mức thấp, giao dịch hàng tháng hiện tại nằm ở mức $ 8,8000 và $ 8.000.

Các chỉ báo kỹ thuật trên khung thời gian hàng ngày là giảm và hiển thị phạm vi cho nhược điểm nhiều hơn nữa.

https://cryptobriefing.com/wp-content/uploads/2019/07/BTCUSD-DailyChart-15-07.pngBiểu đồ hàng ngày BTC / USD theo TradingView

  • Quan sát mẫu

Nhà đầu tư nên lưu ý rằng sự hình thành mô hình hai mặt giảm giá hiện đang được hiện lên trên khung thời gian hàng ngày.

  • Chỉ số sức mạnh tương đối

Chỉ báo sức mạnh tương đối trên khung thời gian hàng ngày đã chuyển sang giảm và hiện đang phát ra tín hiệu bán mạnh.

  • Chỉ báo MACD 

Chỉ báo MACD trên khung thời gian hàng ngày là xu hướng giảm, với cả đường tín hiệu và biểu đồ MACD phát ra tín hiệu bán mạnh.

Kết luận

Bitcoin hiện đang chịu áp lực bán kỹ thuật trên cả hai khung thời gian, với mức hỗ trợ cực kỳ quan trọng $ 9.600 để theo dõi các phiên giao dịch sắp tới.

Việc vi phạm trung bình động chu kỳ 200 của cặp BTC / USD trên khung thời gian bốn giờ là một sự phát triển kỹ thuật quan trọng khác, nhấn mạnh rằng thị trường giảm giá hiện đang đóng vai trò quyết định.

Nguồn: cryptobriefing

Lược dịch: Góc tiền ảo


Like fanpage Facebook của Góc Tiền Ảo

Tham gia kênh Telegram của Góc Tiền Ảo Tiền Ảo

Tham gia Group thảo luận tin tức của Góc Tiền Ảo