Hướng dẫn phân tích kỹ thuật Bitcoin: Mức kháng cự và hỗ trợ

0
383

Hướng dẫn phân tích kỹ thuật Bitcoin: Mức kháng cự và hỗ trợ

Vì có những đường xu hướng, cũng có những đường nằm ngang thể hiện mức độ hỗ trợ và mức kháng cự. Bằng cách xác định các giá trị của các cấp độ này, chúng ta có thể rút ra kết luận về cung và cầu hiện tại của đồng tiền. Mức hỗ trợ, dường như có một số lượng đáng kể các nhà giao dịch sẵn sàng mua đồng tiền (một nhu cầu lớn), tức là, các nhà giao dịch đó tin rằng tiền tệ được định giá thấp ở mức này và do đó sẽ tìm cách mua nó ở mức đó. Nhu cầu lớn thường ngăn chặn sự suy giảm và đôi khi thậm chí thay đổi động lượng theo xu hướng tăng. Mức kháng cự hoàn toàn ngược lại – một khu vực mà nhiều người bán hàng kiên nhẫn chờ đợi với đơn đặt hàng của họ, tạo thành một vùng cung cấp lớn. Mỗi khi đồng xu tiếp cận “giá trần”, nó gặp phải các ngăn cung và quay trở lại.

Thường có một tình huống trong đó sự đánh đổi có thể nằm giữa các mức hỗ trợ và kháng cự: tập hợp gần các đường hỗ trợ và bán xung quanh mức kháng cự. 

Vì vậy, những gì xảy ra trong khi phá vỡ mức kháng cự hoặc hỗ trợ? Có khả năng cao đây là một chỉ số đang củng cố xu hướng hiện có. Củng cố thêm xu hướng có được khi mức kháng cự trở thành mức hỗ trợ và được kiểm tra từ phía trên ngay sau khi phá vỡ.

Lưu ý: Ngoài ra, chúng ta phải sử dụng thêm một số chỉ số, chẳng hạn như khối lượng giao dịch, để xác định xu hướng.

mức kháng cựHướng dẫn đầu tư coins: https://goctienao.com

Kênh tin tức - nhận phần thưởng từ GocTienAo: https://t.me/goctienao

Group hướng dẫn FB: https://www.facebook.com/groups/tradecryptovietnam