Libra là gì ? Thông tin cần biết về đồng tiền mật mã Libra của Facebook – Chương 6 – Điều gì tiếp theo dành cho Libra?

0
57

Hôm nay chúng tôi đang xuất bản tài liệu này nhằm phác thảo các mục tiêu của chúng tôi cho Libra và ra mắt libra.org như một ngôi nhà cho hiệp hội và tất cả mọi thứ liên quan đến Libra. Nó sẽ tiếp tục được cập nhật trong những tháng tới. Chúng tôi cũng đang mở nguồn mã cho Blockchain Libra và khởi chạy testnet ban đầu của Libra để các nhà phát triển thử nghiệm và xây dựng.

Còn nhiều việc phải làm trước khi ra mắt mục tiêu vào nửa đầu năm 2020.

Libra Blockchain

Trong những tháng tới, hiệp hội sẽ làm việc với cộng đồng để thu thập phản hồi về nguyên mẫu Blockchain của Libra và đưa nó về trạng thái sẵn sàng sản xuất. Đặc biệt, công việc này sẽ tập trung vào việc đảm bảo tính bảo mật, hiệu suất và khả năng mở rộng của giao thức và triển khai.

 • Hiệp hội Libra sẽ xây dựng các thư viện và API tổ chức tốt để cho phép người dùng tương tác với Libra Blockchain.
 • Hiệp hội Libra sẽ tạo ra một khuôn khổ cho sự phát triển hợp tác của công nghệ đằng sau Blockchain Libra bằng cách sử dụng phương pháp mã nguồn mở. Các thủ tục sẽ được tạo để thảo luận và xem xét các thay đổi đối với giao thức và phần mềm hỗ trợ blockchain.
 • Hiệp hội sẽ thực hiện thử nghiệm rộng rãi về blockchain, bao gồm từ thử nghiệm giao thức đến xây dựng thử nghiệm toàn diện của mạng phối hợp với các thực thể như dịch vụ ví và trao đổi để đảm bảo hệ thống hoạt động trước khi ra mắt.
 • Hiệp hội sẽ làm việc để thúc đẩy sự phát triển của ngôn ngữ Move và xác định con đường cho các bên thứ ba tạo ra hợp đồng thông minh một khi sự phát triển ngôn ngữ đã ổn định – sau khi hệ sinh thái Libra ra mắt.

Cùng với cộng đồng, hiệp hội sẽ nghiên cứu các thách thức công nghệ trên con đường dẫn đến một hệ sinh thái không được phép để chúng tôi có thể đáp ứng mục tiêu bắt đầu quá trình chuyển đổi trong vòng năm năm kể từ khi ra mắt.

Khu dự trữ

 • Hiệp hội sẽ làm việc để thành lập một nhóm người giám sát tổ chức toàn cầu về mặt dự trữ và giám sát.
 • Hiệp hội sẽ thiết lập các quy trình hoạt động để dự trữ tương tác với các đại lý ủy quyền và đảm bảo tính minh bạch và kiểm toán cao.
 • Hiệp hội sẽ thiết lập các chính sách và thủ tục xác lập cách thức hiệp hội có thể thay đổi thành phần của giỏ dự trữ.

Hiệp hội Libra

 • Chúng tôi sẽ làm việc để phát triển Hội đồng Hiệp hội Libra lên khoảng 100 thành viên phân tán về địa lý và đa dạng về thành viên, tất cả đóng vai trò là các nút xác thực ban đầu của Blockchain Libra.
 • Hiệp hội sẽ xây dựng và thông qua một điều lệ toàn diện và bộ quy định cho hiệp hội trên cơ sở cấu trúc quản trị hiện đang đề xuất.
 • Chúng tôi sẽ tuyển một Giám đốc điều hành cho hiệp hội và làm việc với cô ấy / anh ấy để tiếp tục tuyển dụng cho đội ngũ điều hành của hiệp hội.
 • Chúng tôi sẽ xác định các đối tác tác động xã hội phù hợp với sứ mệnh chung của chúng tôi và sẽ hợp tác với họ để thành lập Ban cố vấn các tác động xã hội và chương trình tác động xã hội.

Đọc tiếp:

Chương 5: Hiệp hội Libra

Chương 7: Làm thế nào để tham gia vào LibraHướng dẫn đầu tư coins: https://goctienao.com

Kênh tin tức - nhận phần thưởng từ GocTienAo: https://t.me/goctienao

Group hướng dẫn FB: https://www.facebook.com/groups/tradecryptovietnam